Zapewniamy profesjonalne szkolenia w zakresie BHP
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Jesteśmy certyfikowani według wymagań
ISO 9001.

SZKOLENIA
1.Szkolenie wstępne - ogólne

40,00 zł

2.

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych - górników, elektryków, mechaników (ślusarzy, hydraulików)

45,00 zł

3.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia

45,00 zł

4.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych

45,00 zł

5.Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców

120,00 zł

6.Szkolenie okresowe BHP dla dozoru niższego i średniego

90,00 zł

7.Szkolenie okresowe BHP dla dozoru wyższego

90,00 zł

8.Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

120,00 zł

9.Szkolenie okresowe dla służb BHP

220,00 zł

10.Szkolenie okresowe kadry inżynieryjno - technicznej

120,00 zł

11.

Szkolenie z zakresu znajomości zasad działania oraz posługiwania się ucieczkowym sprzętem ochrony układu oddechowego

120,00 zł

12.Szkolenie pracowników sporadycznie zjeżdżających w podziemia kopalń

100,00 zł

13.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników zjeżdżających w podziemia kopalń - wraz z aparatami ucieczkowymi

200,00 zł

14.Cykliczne (powtarzalne co 5 lat) górników strzałowych i instruktorów strzałowych

150,00 zł

15.Cykliczne (powtarzalne co 5 lat) górników

70,00 zł

KURSY
1.Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

80,00 zł

2.

Kurs przeciwpożarowy pracowników wyznaczonych do czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

80,00 zł

3.Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika
Wymagania: ukończona szkoła o profilu górniczym, min. 12 m-cy przepracowane na dole

300,00 zł

4.Kurs górnik rabunkarz
Wymagania: przepracowane minimum 24 m-ce jako górnik

250,00 zł

5.Kurs hakowych

50,00 zł

6.Kurs obsługi wciągników i wciągarek stałych sterowanych z poziomu roboczego

100,00 zł

7.Kurs naprawa i konserwacja kombajnu chodnikowego (teoria)

420,00 zł

8.Kurs cieśli górniczych

370,00 zł

9.Kurs obsługi kruszarek
Wymagania: minimum 6 m-cy na zakładzie przeróbczym

60,00 zł

10.Kurs obsługi przesiewaczy rusztowych i wibracyjnych

60,00 zł

11.Kurs obsługi wieloczynnościowego urządzenia do wykonywania betonu wubet

70,00 zł

12.Kurs obsługi pomp wirowych

200,00 zł

13.Kurs obsługi urządzeń przyszybowych

100,00 zł

14.Kurs obsługi załadowni oddziałowych i manewrowego

230,00 zł

15.Kurs w zakresie kotwienia górotworu i obsługi kotwiarek dla osób wykonujących
Wymagania: minimum 3 m-cy przepracowane na dole

150,00 zł.

16.Kurs obsługi kołowrotów
Wymagania: minimum 6 m-cy przepracowane na dole

100,00 zł

17.Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych
Wymagania: minimum 3 m-cy przepracowane na dole

100,00 zł

18.Kurs sanitariuszy oddziałowych
Wymagania: minimum 12 m-cy staż pracy

250,00 zł

19.Kurs młodszego górnika
Wymagania: minimum 6 m-cy przepracowane na dole + ukończone 21 lat życia

250,00 zł

20.Kurs prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób dozoru

40,00 zł

21.Kurs instruktora szkolenia wewnątrzzakładowego
Wymagania: minimum 24 m-cy przepracowane w zawodzie

180,00 zł

22.Kurs cieśli taśmowych
Wymagania: minimum 6 m-cy przy obsłudze przenośnikow + conajmniej młodszy górnik

300,00 zł

23.Kurs kombajnisty chodnikowego (z badaniem psychologicznym)
Wymagania: minimum 12 m-cy przepracowane na dole + ukończone 21 lat życia

650,00 zł

24.Obsługa wag pomostowych samochodowych i kolejowych oraz automatycznych przenośnikowych
Wymagania: ukończone 18 lat życia, ukończone przynajmniej gimnazjum

350,00 zł

SZKOLENIA ON-LINE
1.Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

40,00 zł


Inne szkolenia i kursy w zakresie potrzeb zainteresowanych

Zamów szkolenie

Copyright © 2013 by Capri