Zapewniamy profesjonalne szkolenia w zakresie BHP
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.


SZKOLENIA
1.Szkolenie wstępne - ogólne (1 dzień)

40,00 zł

2.

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych - górników, elektryków, mechaników (ślusarzy, hydraulików) (1 dzień)

45,00 zł

3.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia (1 dzień)

45,00 zł

4.Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych (1 dzień)

50,00 zł

5.Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców (2 dni)

120,00 zł

6.Szkolenie okresowe BHP dla dozoru niższego i średniego (2 dni)

90,00 zł

7.Szkolenie okresowe BHP dla dozoru wyższego (2 dni)

90,00 zł

8.Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (2 dni)

120,00 zł

9.Szkolenie okresowe dla służb BHP (4 dni)

220,00 zł

10.Szkolenie okresowe kadry inżynieryjno - technicznej (2 dni)

120,00 zł

11.

Szkolenie z zakresu znajomości zasad działania oraz posługiwania się ucieczkowym sprzętem ochrony układu oddechowego (1 dzień)

120,00 zł

12.Szkolenie pracowników sporadycznie zjeżdżających w podziemia kopalń (2 dni)

100,00 zł

13.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników zjeżdżających w podziemia kopalń - wraz z aparatami ucieczkowymi (2 dni)

200,00 zł

14.Cykliczne (powtarzalne co 5 lat) górników strzałowych i instruktorów strzałowych (2 dni)

150,00 zł

15.Cykliczne (powtarzalne co 5 lat) górników (1 dzień)

70,00 zł

16.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego: sygnalista, maszynista maszyn wyciągowych, rewident urządzeń wyciągowych, spawacz (1 dzień)

45,00 zł

17.Szkolenie okresowe BHP dla osób dozoru niższego i średniego oraz wyższego mechanicznego, ds. wyciągów szybowych (2 dni)

90,00 zł

18.

Specjalistyczne BHP (powt. co 5 lat) związane z ruchem wyciągów szybowych, dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu (2 dni)

200,00 zł

19.Seminarium z zakresu psychologii pracy w kontekście bezpieczeństwa prac (1 dzień)

60,00 zł

20.Szkolenie wstępne ogólne dół (2 dni)

70,00 zł

21.Szkolenie ze znajomości zakładu górniczego dla pracowników wykonujących pracę w ruchu pzg wydobywających węgiel kamienny (1 dzień)

40,00 zł

22.Specjalistyczne (powtarzalne co 5 lat) przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku cieśli szybowego (1 dzień)

70,00 zł

23.Szkolenie w zakresie zwalczania się i zabezpieczania się przed aktywacją zagrożenia wyrzutami gazów i skał (1 dzień)

50,00 zł

KURSY
1.Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy (1 dzień)

80,00 zł

2.

Kurs przeciwpożarowy pracowników wyznaczonych do czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji (1 dzień)

80,00 zł

3.Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika (5 dni)
Wymagania: ukończona szkoła o profilu górniczym, min. 12 m-cy przepracowane na dole

300,00 zł

4.Kurs górnik rabunkarz (5 dni)
Wymagania: przepracowane minimum 24 m-ce jako górnik

250,00 zł

5.Kurs hakowych (1 dzień)

50,00 zł

6.Kurs obsługi wciągników i wciągarek stałych sterowanych z poziomu roboczego (2 dni)

100,00 zł

7.Kurs naprawa i konserwacja kombajnu chodnikowego (teoria) (5 dni)

420,00 zł

8.Kurs cieśli górniczych (6 dni)
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe i co najmniej 12 m-cy jako Młodszy Górnik.

370,00 zł

9.Kurs obsługi kruszarek (1 dzień)
Wymagania: minimum 6 m-cy na zakładzie przeróbczym

60,00 zł

10.Kurs obsługi przesiewaczy rusztowych i wibracyjnych (1 dzień)

60,00 zł

11.Kurs obsługi wieloczynnościowego urządzenia do wykonywania betonu wubet (1 dzień)

70,00 zł

12.Kurs obsługi pomp wirowych (3 dni)

200,00 zł

13.Kurs obsługi urządzeń przyszybowych (2 dni)

100,00 zł

14.Kurs obsługi załadowni oddziałowych i manewrowego (4 dni)

230,00 zł

15.Kurs w zakresie kotwienia górotworu i obsługi kotwiarek dla osób wykonujących (2 dni)
Wymagania: minimum 6 m-cy przepracowane na dole, oraz kwalifikacje co najmniej Młodszego Górnika

150,00 zł

16.Kurs obsługi kołowrotów (2 dni)
Wymagania: minimum 6 m-cy przepracowane na dole

100,00 zł

17.Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych (2 dni)
Wymagania: minimum 3 m-cy przepracowane na dole

100,00 zł

18.Kurs sanitariuszy oddziałowych (4 dni)
Wymagania: minimum 3 m-ce staż pracy

250,00 zł

19.Kurs młodszego górnika (5 dni)
Wymagania: minimum 6 m-cy przepracowane na dole + ukończone 21 lat życia

250,00 zł

20.Kurs prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób dozoru (1 dzień)

40,00 zł

21.Kurs instruktora szkolenia wewnątrzzakładowego (3 dni)
Wymagania: minimum 24 m-cy przepracowane w zawodzie

180,00 zł

22.Kurs cieśli taśmowych (5 dni)
Wymagania: minimum 6 m-cy przy obsłudze przenośnikow + conajmniej młodszy górnik

300,00 zł

23.Kurs kombajnisty chodnikowego (z badaniem psychologicznym) (5 dni)
Wymagania: minimum 12 m-cy przepracowane na dole, ukończone 21 lat życia, wykształcenie min. zawodowe

650,00 zł

24.Obsługa wag pomostowych samochodowych i kolejowych oraz automatycznych przenośnikowych (5 dni)
Wymagania: ukończone 18 lat życia, ukończone przynajmniej gimnazjum

350,00 zł

25.Cieśla szybowy (5 dni)
Wymagania: 6 m-cy przy robotach szybowych

350,00 zł

26.Operator suwnic (5 dni)
Wymagania: ukończone 18 lat, badania psychologiczne oraz zdany test

450,00 zł + egz.

27.Operator wozów wiertniczych i kotwiących (9 dni)
Wymagania: ukończone 21 lat, badania psychologiczne, min. 1 rok pracy pod ziemią, wykształcenie min. zawodowe

900,00 zł

28.Kurs maszynistów kolejek podwieszanych z napędem własnym (4 dni)
Wymagania: ukończone 21 lat, wykszt. min. zawodowe oraz 24 m-ce pracy pod ziemią, bad. psych.

250,00 zł

29.Kurs operatorów agregatów torkretujących oraz pompująco-mieszających (3 dni)
Wymagania: 18 lat oraz 3 m-ce pracy przy wykonywaniu wykładki mechanicznej.

200,00 zł

30.Kurs obsługi zagęszczarki (4 dni)

200,00 zł

31.Kurs operatorów ładowarek samojezdnych (5dni)
Wymagania: ukończone 21 lat, wykszt. min. zawodowe, 12 m-cy pracy pz, min. MG, bad. psych.

500,00 zł

32.Kurs obsługi sprężarek (3 dni)
Wymagania: 21 lat, min. 6 m-ce pracy pz., wykształcenie minimum gimnazjalne oraz bad. psychologiczne

200,00 zł. + egz.

33.KOU - kurs obsługi urządzeń do iniekcji klejów i pian (2 dni)

200,00 zł

SZKOLENIA ON-LINE
1.Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

40,00 zł


Inne szkolenia i kursy w zakresie potrzeb zainteresowanych

Zamów szkolenie

Copyright © 2014 by Capri